Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

1. Rekisterinpitäjä
Lappli-Talot Oy
Y-tunnus: 0352006-0
Talotehtaantie 14
95440 Tornio
Puh. 0207 707600
Fax. 0207 707660
myynti@lappli.fi

2. Yhteyshenkilö
Heikki Mäntyniemi
Gsm 020 770 7604
Faksi 08 8100720
etunimi.sukunimi@lappli.fi

3. Rekisterin nimi
Lappli-Talot Oy tarjouspyyntörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Lappli-Talot Oy käyttää kerättyjä henkilötietoja asiakkaan palvelupyyntöön vastaamiseen (tarjouspyyntö), asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kootaan asiakkaan antamia tietoja, joita tarvitaan esisijaisesti hänen toivomansa palvelun (tarjouksen toimittaminen talopaketista) tuottamiseen. Henkilötietoja asiakkaalta kerätään seuraavasti: nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköposti. Tulevaan rakentamiseen liittyviä tietoja rekisteriin kerätään seuraavasti: tiedot rakennuspaikkakunnasta, tiedot mahdollisesta tontista, tiedot kiinnostavista talomalleista, arkkitehtisuunnitelma halutusta mallistoon kuulumattomasta talomallista tai oma talosuunnitelma.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä kokoaa rekisteriin ne tiedot, jotka asiakas itse antaa Lappli-Talot Oy:lle tarjouksen toimittamista varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Lappli-Talot Oy ei luovuta tietoa muuhun kuin Lappli-Talot Oy:n ja talomyyjiensä käyttöön kohdassa 4 mainittuun tarkoitukseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot tallentuvat Lappli-Talot Oy:n palvelimelle, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterit sijaitsevat lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus
Tietonsa Lappli-Talot Oy:lle luovuttaneilla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, yhteystiedot kohdassa 2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Lappli-Talot Oy korjaa tai poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröity voi myös itse vaatia tiedon korjaamista tai poistamista, jolloin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

12. Evästeet
Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Lappli-Talot käyttää evästeitä sivuston kävijäseurannassa ja -tilastoinnissa sekä mainonnan kohdentamisessa. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä kävijätietoihin. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista.

Kävijätietojen seuraamisessa ja tilastoinnissa käytetään Google Analyticsia, joka on Google Inc:n (myöhemmin Google) ylläpitämä verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics tallentaa käyttäjän päätelaitteelle evästeitä, jotta se voi analysoida verkkosivuston käyttöä. Evästeeseen lisätyt tiedot välitetään Googlelle ja tallennetaan Googlen palvelimille. Palvelimet voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tietojen avulla Google arvioi verkkosivuston käyttöä, koostaa käyttöraportteja verkkosivuston omistajalle ja mahdollistaa verkkomainonnan kohdentamisen sivuston käyttäjille. Google voi luovuttaa tiedot kolmansille osapuolille, jos laki velvoittaa siihen, tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta.

Lisätietoja Googlen tavoista käyttää evästeitä saat täältä.

Googlen tietosuojakäytäntöön voit tutustua tarkemmin täällä.